Zverejňovanie

– Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa
– Oznámenie voľby 2022
– Delegovanie do volebných komisií, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa