Zverejňovanie

– Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa

– Oznámenie voľby 2023

– Delegovanie do volebných komisií, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa