Údržba a čistenie

Obec sa stará o údržbu a čistenie cintorína, obecných pozemkov a budov. Zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb aktívne spolupracujú pri údržbe zelene resp. pri kosení.