Samospráva

Anna Koščová
Starostka

Email: starosta@zbojne.sk


Monika Kirešová
Zástupca starostky

Email: zastupca@zbojne.sk


Iveta Gavulová
Poslankyňa
Tel.:
Email:


Štefan Grib
Poslanec
Tel.:
Email:


Jaroslav Hromada
Poslanec
Tel.:
Email:


Vladimír Koblik
Poslanec
Tel.:
Email: