OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obec  ZBOJNÉ  podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022) 1)  do orgánov samosprávy v Obci Zbojné je 151 obyvateľov.

V Zbojnom  dňa 23.06.2022 

Anna Koščová, v.r. 

Starostka obce