Menovanie zapisovateľa

Menovanie zapisovateľa

   Starostka obce Zbojné v zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

                                                    m e n u j e m 

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy

obce a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 29.októbra 2022

                                       Mgr. Zuzanu  Jalčovú

 

Kontakt:  0910982955

Email: obec.zbojne@post.sk

           volby@zbojne.sk

 

Adresa:  Obecný úrad Zbojné

                067 13  Zbojné č. 5

 

                                                                                                              Anna Koščová, v.r.

                                                                                                                Starostka obce