Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.