Farnosť

Chrám:
Sv. Mikuláša, 1788

Zoznam farárov a správcov farnosti:

1726 – 1746Ján Ridos
1788 – 1801Ján Bovankovič (4)
1801 – 1803Ján Lipčej
1804 – 1823Ján Savkulič
1823 – 1837Michal Jurista
1837 – 1848Andrej Červeňák
1849 – 1857Anton Rojkovič (*1818)
1857 – 1859Augustín Bačinský
1859 – 1869Chrysant Hodermarský
1869 – 1877Ján Žatkovič (*1820)
1877 – 1878Anton Brinský
1878 – 1883Juraj Kiš
1883 – 1887Viktor Tóth
1888 – 1892Štefan Kutka
1892 – 1896Pavol Staurovský
1899 – 1902Ján Turkiňák
1915 – 1918Alexej Marťák
1918 – 1933Štefan Rokický
1933 – 1934Pavel Kompér
1968 – 1972Pavel Kompér st. – excur. z Rokytova pri Humennom
1972 – 1974Jozef Žadanský – excur. zo Svetlíc
1974 – 1976Pavel Kompér st. – excur.z Rokytova pri Humennom
1976 – 1977Anton Mojžiš – excur. zo Svetlíc
1977 – 1978Pavol Marťák (*1903) – excur z Čertižného
1977 – 1981Pavol Chanáth st – excur. zo Svetlíc
1981 – 1982František Krajňák – excur. z Rokytova pri Humennom
1982 – 1984Michal Majovský CSsR – excur. zo Svetlíc
1984 – 1985František Krajňák – excur. z Rokytova pri Humennom
1985 – 1993Štefan Vasilík CSsR – excur. z Rokytova pri Humennom
1993 – 1996František Ivanko – excur. z Rokytova pri Humennom
1996 – 1999Vladimír Capcara – excur. z Rokytova pri Humennom
1999 – 2001Peter Hasara – excur. z Rokytova pri Humennom
2001 – 2004František Barkóci – excur. z Výravy