Dobrovoľný hasičský zbor

Veliteľ DHZ- Tomaš Sovjak

Zastupca Veliteľa- Radko Demjan

Predseda DHZ – Ivan Kačur

Základná Jednotka DHZ- Radko Demjan Peter Koblik Lukaš Demjan Ladislav Rusnak Vladimir Hromada

Druhá Jednotka DHZ- Richard Timco Matuš Hromada Peter Hromada Samuel Timco Martin Labik