Cintorín

Prevádzkovateľom cintorínov je obec Zbojné.

Úkony spojené s prevádzkou:

  • vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
  • vykonávanie exhumácie
  • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním cintorína
  • správu cintorína
  • správu domou smútku
  • údržbu komunikácií a zelene na cintoríne

Miesto pre nebohého je bezplatné.

Prístupnosť nepretržite.