Voľby do NR SR 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásilvoľby do Národnej rady Slovenskej republikya určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Informácie pre voliča Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob voľby, Hlasovací preukaz, Voľba poštou, Spôsob hlasovania Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov Zoznam kandidujúcich politických subjektov, Zoznam zaregistrovaných kandidátov, Oznámenie o späťvzatí kandidátnej listiny, vzdaní sa a odvolaní kandidatúry