Dokumenty - zmluvy a objednávky

Zoznam

Zámer na odpredaj pozemku

6.4.2020

Dátum 03.05.2020

Zmluva 19/067 (28.11.2019)

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Dátum 29.11.2019

Dodatok ku kúpnej zmluve Michal Karas

Dodatok ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 5.11.2018

Dátum 29.05.2019

Zmluva č. 149 568 DPO SR

Zmluva č. 149 568 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Dátum 10.05.2019

ript">