Anna Koščová


Anna Koščová

Starostka

Anna Koščová

Monika Kirešová

Zástupca starostky

Anna Koščová

Iveta Gavulová

Poslankyňa

Tel.:
Email:

Anna Koščová

Štefan Grib

Poslanec

Tel.:
Email:

Anna Koščová

Jaroslav Hromada

Poslanec

Tel.:
Email:

Anna Koščová

Monika Kirešová

Poslankyňa

Tel.:
Email:

Anna Koščová

Vladimír Koblik

Poslanec

Tel.:
Email: