Prevádzkovateľom cintorínov je obec Zbojné.

Úkony spojené s prevádzkou:

  • a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
  • b) vykonávanie exhumácie
  • c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním cintorína
  • d) správu cintorína
  • e) správu domou smútku
  • f) údržbu komunikácií a zelene na cintoríne

Miesto pre nebohého je bezplatné.

Prístupnosť nepretržite.