Aktuality z našej obce

Obchody a služby sa otvárajú, riziko nákazy stále pretrváva. Neprestávajte sa chrániť aj naďalej!

S pandémiou COVID-19 bojujeme už niekoľko týždňov. Naša krajina sa za ten čas stala pre ostatné štáty príkladom, ktorý je hodné nasledovať. Slovenky a Slováci, hlavne vďaka Vašej disciplinovanosti a zodpovednosti sa nám spoločne darí držať nákazu mimo extrémneho, nekontrolovateľného šírenia a môžeme sa tak už skoro dostať späť do nášho bežného denného režimu.

Viac informácií

Spolu to zvládneme!

Aktuálna situácia ohľadom Koronavírusu

Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19 nájdete tu: https://www.korona.gov.sk/

Dokument s odporúčaniami k stiahnutiu

ČO JE KORONAVÍRUS COVID-19

Koronavírus opatrenia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom - 0908 440 174, hn.htc@uvzsr.sk

KONTAKTY NA MINISTERSTVÁ A INŠTITÚCIE

Ministerstvo zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/?kontakt-1

Sociálna poisťovňa: https://www.socpoist.sk/

Ministerstvo vnútra SR: https://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra-kontakty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.employment.gov.sk/sk/

Ministerstvo dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: http://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019

Infostránka Národného centra zdravotníckych informácií o koronavíruse: https://virus-korona.sk/Vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., platí od 16. marca 2020 od 6.00 h. Od 16. marca 2020 budú zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok a obchodov s krmivom pre zvieratá, práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb pri prevoze tovaru, autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb. Všetky doterajšie rozhodnutia naďalej zostávajú v platnosti. Zatvorené zostávajú hraničné priechody a letiská. Obmedzujú sa otváracie hodiny nákupnych centier, zatvorené zostanú bary a diskotéky. Do 14-dňovej karantény je povinný ísť každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia. V opačnom prípade mu hrozí pokuta vo výške 1659 eur. Od 16. marca budú zatvorené školy aj predškolské zariadenia.
ript">